பருக
பழரசம்!

பார்க்க
பரவசம்!!

படிக்க
நவரசம்!!!

வல்லிக்கண்ணன்

வல்லிக்கண்ணன் (ரா.சு. கிருஷ்ணசாமி, நவம்பர் 12, 1920 - நவம்பர் 9, 2006) தமிழகத்தின் குறிப்பிடத்தக்க எழுத்தாளர். மொத்தம் 75 நூல்கள் எழுதியவர். பி.எஸ். செட்டியாரின் சினிமா உலகம் (கோவை), சக்திதாசன் பொறுப்பில் வந்த நவசக்தி (சென்னை), அ.வெ.ரா. கிருஷ்ணசாமி ரெட்டியார் நடத்திய கிராம ஊழியன் (துறையூர்), பிறகு ஹனுமான் (சென்னை) ஆகிய சிறுபத்திரிகைகளிலும் அவர் பொறுப்பேற்று இயங்கியிருக்கிறார்.

ஆர்மேனியச் சிறுகதைகள் Download
நல்ல மனைவியை அடைவது எப்படி? Download
சிறந்த கதைகள் பதிமூன்று Download
வல்லிக்கண்ணன் கதைகள் (1) Download
வல்லிக்கண்ணன் கதைகள் (2) Download
வல்லிக்கண்ணன் கதைகள் (3) Download
வல்லிக்கண்ணனின் மணியான கதைகள் Download
வல்லிக்கண்ணனின் சிறப்புச் சிறுகதைகள் Download
கல்யாணி முதலிய கதைகள் Download
மலையருவி கதைகள் Download
Copyright 2017 © Reserved, Tamilnavarasam Visitor Counter. Website designed by Glad India Technologies Pvt. Ltd.,