பருக
பழரசம்!

பார்க்க
பரவசம்!!

படிக்க
நவரசம்!!!

பத்துப்பாட்டு நூல்கள்

சங்க இலக்கியங்களுள் ஒன்றான‌ ப‌த்துப்பாட்டு நூல்களிலுள்ள‌ பாட‌ல்க‌ள் 103 முத‌ல் 782 அடிக‌ளைக் கொண்ட‌ நீள‌மான பாட‌ல்க‌ள். இப்பாடல்களில் குறிஞ்சிப்பாட்டு மட்டும் அகப்பொருள் பற்றிய பாடல்களையும், ஏனைய பிற பாடல்கள் அக‌ம் அல்ல‌து புற‌ம் எனும் குறிப்பிட்ட வ‌கைப்பாட்டிற்குள் சரியாகப் பிரிக்க‌முடியாத‌ப‌டி உள்ள‌ன.

குறிஞ்சிப்பாட்டு Download
மலைப்படுக்கடாம் Download
மதுரைக்காஞ்சி Download
முல்லைப்பாட்டு Download
நெடுநல்வாடை Download
பட்டினப்பாலை Download
பெரும்பாணாற்றுப்படை Download
பொருநாறாற்றுப்படை Download
சிறுபாணாற்றுப்படை Download
திருமுருகாற்றுப்படை Download
தொடரடைவு Download
Copyright 2017 © Reserved, Tamilnavarasam Visitor Counter. Website designed by Glad India Technologies Pvt. Ltd.,